Werkzaamheden


Grond-, Weg- en Waterbouw

Wij zijn werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw. Hierbij maken wij gebruik van een breed scala aan machines. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in hoofd- of onderaanneming. Dit kan zijn voor bedrijven, particulieren of overheidsinstellingen.

Het kan gaan om diverse soorten grondwerken. Bijvoorbeeld het graven van een bouwput, sleuven voor riolering, aanleg van waterpartijen/sloten, grondwerken voor bestratingen, tuinaanleg en drainage.

Wij vinden het belangrijk dat verdere (bouw)fases probleemloos kunnen aansluiten.

Groenvoorziening

Onze werkzaamheden in de groenvoorziening bestaan voornamelijk uit het sloot- en bermonderhoud. Daarbij wordt ook gedacht aan ecologisch bermbeheer.

Een voorbeeld van wat voor materiaal wij gebruiken in het onderhoud van bermen en taluds is onze trekker met maai-/zuigcombinatie. Hierbij wordt in één werkgang het gras gemaaid en afgevoerd. Dit heeft als voordeel dat het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervindt.

Bij de maaiwerkzaamheden is veiligheid een belangrijk aspect. Wij beschikken hiervoor over het juiste materiaal om goede voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen. Hier hoort ook bij het nemen van verkeersmaatregelen en zorgen voor juiste bebording.

Machineverhuur

De werkzaamheden die verricht moeten worden, kunnen worden uitgevoerd op aanneembasis of op uurbasis.

Alle machines worden verhuurd inclusief gekwalificeerde medewerkers.